Professionalisme i et brugerperspektiv
Både Serviceloven og FNs handicapkonvention understreger udviklingshæmmedes ret til selvbestemmelse, respekt for personlig integritet og deltagelse i samfundets forskellige arenaer. Hvordan skal vi forstå professionalisme i en tid, hvor pædagogik skal tage udgangspunkt i beboerens personlige ønsker til egen livsførelse?
Tidligere indebar professionalisme, at pædagoger definerede og varetog udviklingshæmmedes behov. Skeptikere i debatten vil hævde, at handicappede medborgere vil blive udsat for omsorgssvigt, hvis pædagogik alene går ud på at gøre det, brugerne vil og ønsker.
 
. Kirsten vil ikke ha´ sin medicin.
. Susanne vil sove i fællesstuen.
. Peter vil gå sin vej fra boformen.
. Søren vil ikke børste tænder.


Nogle af hverdagens mange pædagogiske dilemmaer – hvad gør vi?
 
Vore konsulenter kan bidrage til udvikling af din pædagogiske praksis ud fra din hverdag og dit arbejdsliv.